Ultraljud

Vi kommer börja med ultraljud under hösten.

På vår mottagning kan alla gravida kvinnor genomgå ultraljudsundersökningar. Sedan 2010 gäller fritt vårdval för ultraljud för gravida, oavsett vilken MVC du går på. Det innebär att du ber din barnmorska sända remissen till den mottagning som du vill ska göra dina ultraljud. Du kan även boka privata ultraljud hos oss – se nedan vilka undersökningar vi utför och vad de innebär. Dock kan man inte enbart boka s.k. ”könsultraljud”, men vid undersökningarna från graviditetsvecka 18 och vid tillväxtkontroller från v. 28 och framåt kan vi försöka ta reda på könet om föräldrarna så önskar. Nedan förklarar vi i korthet vad de olika undersökningarna innebär.

Kostnad ultraljudsundersökning

Patienter med remiss betalar ingenting. Patienter som ej har remiss bekostar ultraljudsundersökningen själva, vi tar bankkort.
200 kr debiteras vid uteblivet besök, oavsett om du har remiss eller kommer privat.

Kostnad utan remiss : Tidig graviditet : 700 kr
Ultraljud i sen graviditet
Rutinultraljud inkl. organscreening
v18-21 eller tillväxtultraljud 800 kr
Tvillingar : 1200 kr
KUB* 1600 kr

I priset ingår även foton från undersökningen

De olika undersökningarna:

Tidig bestämning av graviditetslängd

Ultraljudet utföres i första hand abdominellt (utanpå magen) men vid behov även vaginalt, och kan till exempel utföras vid osäker
graviditetslängd.

Datering av graviditet ca vecka 18-20. Kontroll av antalet foster. Noggrann genomgång av fostrets alla organ för att utesluta grava missbildningar.

KUB

KUB (CUB), som betyder Combined Ultrasound and Biochemistry, är en kombination av ultraljud då vi mäter en nackuppklarning (NUPP) hos fostret samt ett blodprov som ska tas minst 6-7 dagar innan ultraljudet utförs. Med hjälp av dessa faktorer räknar vi ut risken för Downs syndrom.

Ultraljud i graviditetens senare del

Vid denna undersökning mäter vi barnets huvud, buk och lårben för en viktskattning, kontrollerar moderkakans (placentas) läge samt mäter fostervattenmängden. I enstaka fall, vid större avvikelser i fostervikten och fostervattenmängden, kan en flödesmätning i navelsträngsartär utföras.