Barnmorkemottagning


På barnmorskemottagningen så erbjuder vi mödravård, preventivmedelsrådgivning, drop-in-mottagningar, och efterkontroller och stöd till den nya familjen. Vi har ett nära samarbete med samtalsterapeut, psykolog och kan hjälpa dig med att ändra din livsstil genom motiverande samtal. Kontakta någon av våra erfarna barnmorskor och berätta vad du önskar så ger vi dig det individuella stöd som du behöver.

o För dig som är gravid:

* Positivt graviditetstest – vad händer nu?

Ta kontakt med någon av våra barnmorskor så får du råd efter dina behov och önskemål.

* Första träffen med barnmorskan

Ofta sker första träffen med barnmorskan tidigt i graviditeten. Vid den allra första träffen, kanske redan i vecka 4-5 så berättar barnmorskan om kost och motion, du får berätta om önskemål och livssituation samt får en ny tid för inskrivningssamtal.

* Inskrivningssamtalet tar ungefär 60 minuter och vi ber dig fylla i ett formulär inför träffen. Länk till formuläret som även innehåller länkar… se worddokument.

* Vilka kontroller ingår i en normal graviditet? Alla gravida erbjuds regelbundna besök på mödravårdscentral, besöken är kostnadsfria, men uteblivna besök debiteras, vilket betyder att du får en faktura hemskickad till din postadress. Läs mer om avgifter inom vården: länk: https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/

*

* Om du blir sjuk som gravid så kontakta din barnmorska för rådgivning. Det går alltid bra att tala in ett meddelande så ringer hon upp dig så fort det går. Vid akuta besvär tidigt i graviditeten och då barnmorskemottagningen är stängd hänvisas du till gynakuten. Efter graviditetsvecka 22 (fullgångna veckor 22+0) är du alltid välkommen att kontakta det förlossningssjukhus som du valt att föda barn på. Rådgör där med en barnmorska för råd och fortsatt hjälp. Länk till förlossningsavdelningar i Stockholm: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Att-vanta-och-foda-barn-i-Stockholms-lan/Valj-vard-/Valj-forlossningsklinik/

*

* Oro. Det är normalt att känna en oro inför den nya situationen, förlossningen och det kommande föräldraskapet. Ibland tar oron eller rädslan stor plats i våra liv och ett behov kan finnas att få stöd och hjälp av en samtalsbarnmorska/terapeut som har lång erfarenhet vana att möta alla slags oroliga tankar. Prata med din barnmorska om din oro så guidar vi dig till rätt hjälp om det skulle behövas.

* Inför förlossningen. I slutet av graviditeten, omkring graviditetsvecka 35, så gör barnmorskan en sammanfattning av graviditeten där även önskemål inför förlossningen kan skrivas in i journalen.

o Efter förlossningen

* Återbesök

* Efterkontroll – mammans hälsa efter barnets födsel.

* Bebisen

* Amning

o Drop in tider kan vi erbjuda under mottagningens alla öppettider fram till efter sommaren, därefter kommer vi ha drop in tider två gånger i veckan, en förmiddags- och en eftermiddagsmottagning. Besöken är kostnadsfria och vanliga besöksorsaker är preventivmedelsrådgivning, graviditetstest, test av klamydia (eller andra sexuellt överförbara sjukdomar, STI länk https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Konssjukdomar/Konssjukdomar-sexuellt-overforda-infektioner/

Bra länkar under och efter graviditeten: * Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/gravida * Vanliga graviditetsbesvär https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Forlossning/Under-forlossningen/Forlossningen-startar/ * Graviditetskalender https://graviditetskalender.se/ * Förlossningskliniker i Stockholm https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Att-vanta-och-foda-barn-i-Stockholms-lan/Valj-vard-/Valj-forlossningsklinik/ * När är det dags att åka till förlossningen http://www.babyhjalp.se/dagsforlossning

* Förlossningens olika faser https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Forlossning/Under-forlossningen/Forlossningen-startar/

* * Amningshjälpen https://www.amningshjalpen.se/ * Babyskydd/bilbarnstol https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Sakerhet-i-bil/Barn-i-bil/Babyskydd/ * När små barn skriker https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Skrik/Nar-sma-barn-skriker/

Läs mer om preventivmedel https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Preventivmedel-med-tva-olika-hormoner-/

o Test av sexuellt överförbara infektioner.